Hem

En gemenskap med Jesus i centrum

För dig utgiven

Inför Söndagen

Söndagen före domsöndagen ger oss rubriken, ”Vaksamhet och väntan”. I en tid då väntan har blivit lika med slöseri med dyrbar tid, kanske det är extra viktigt att stanna upp inför väntan. Vaksamhet har med väntan att göra och vaksamheten gör att vi dröjer på stegen och lyssnar. Söndagens evangelium från Luk 17:20-30 talar om att vi lätt söker utvägar när det dröjer, men Guds rike finns inte någon annanstans, det finns inom er. Ökenfäderna uppmanar, ”Förbli i din cell”. I väntan på Herren kan en god frukt utmejslas och lyssnandets gåva kan utvecklas.

 

 

Ring oss

Janåke Martinsson

0708-224833

Swisha oss

123 467 56 58