HEADEROVERLAY

Bibelord

Alla bibelord Šär häŠmtade frŒån BibleGateway och šversŠttningen som anvŠänds Šär Levande Bibeln

Datum
Utdrag
Referens
2017-06-24
“Men Herren är trofast! Han ska göra er starka och skydda er från Satans alla attacker.”
2017-06-23
“Men de som väntar på Herren ska få ny kraft. De ska få nya vingfjädrar som örnarna, de ska kunna springa utan att bli trötta och de ska inte ge upp under vägen.”
2017-06-22
“Han bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara dig för evigt.”
2017-06-21
“[Under Guds beskydd]Vi bor i den Allsmäktiges skugga, skyddade av Gud, av honom som är över alla gudar. Därför kan vi säga:”
2017-06-20
“Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men samtidigt får betala med sitt liv?”
Nyare bibelord
 
Äldre bibelord
Copyright© Österkyrkan i Eslöv 2012-2017