HEADEROVERLAY

Bibelord

Alla bibelord Šär häŠmtade frŒån BibleGateway och šversŠttningen som anvŠänds Šär Levande Bibeln

Datum
Utdrag
Referens
2017-07-27
“[Guds fostran bevisar hans kärlek]Låt tanken på alla dessa trons hjältar sporra oss så som en idrottsman sporras av sin publik. Och låt oss göra oss av med allt som hindrar oss och håller oss tillbaka, framför allt synden som vill gripa tag i oss och få oss att falla. Låt oss löpa med uthållighet i det lopp vi har framför oss.”
2017-07-26
“[Exempel på människor med stor tro]Vad är tro för något? Jo, det är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att hända. Det är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss, även om vi inte kan se det framför oss.”
2017-07-25
“Jag märkte hur felaktigt jag levde, men bestämde mig för att på nytt lyda dina bud.”
2017-07-24
“Allt går väl för den som är vänlig och gärna hjälper den som är fattig och som rättar sig efter Guds bud i allt han gör.”
2017-07-23
“Men Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte för Guds rike är till för dem.”
Nyare bibelord
 
Äldre bibelord
Copyright© Österkyrkan i Eslöv 2012-2017