Hem

Jesus för världen givit sitt liv

Veckans bibeltext

Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss?
Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.


Markusevangeliet kapitel 6, vers 31-34


Välkommen till oss och vår gemenskap i Österkyrkan i Eslöv om du har funderingar kring tro och vad Jesus kan göra för dig.