Hem

Jesus för världen givit sitt liv

Veckans bibeltext


Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön.
Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka.
Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar.
Det var strax före judarnas påskhögtid.
När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?”
Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra.
Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.”
En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade:
”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar.
Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner — det var omkring fem tusen män.
Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha.
När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.”
De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.
Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.”
Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.

.


Johannesevangeliet kapitel 6 vers 1-15


Välkommen till oss och vår gemenskap i Österkyrkan i Eslöv om du har funderingar kring tro och vad Jesus kan göra för dig.