Hem

Jesus för världen givit sitt liv

Veckans bibeltext


En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

.


Markusevangeliet kapitel 2 vers 23-28


Välkommen till oss och vår gemenskap i Österkyrkan i Eslöv om du har funderingar kring tro och vad Jesus kan göra för dig.